รู้ไหม? ประเทศใดปรับขึ้นเงินเดือนสูงสุดในเอเชีย

บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลธุรกิจ "ทาวเวอร์ส วัทสัน" เปิดเผยข้อมูลระดับเงินเดือนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2014 โดยสำรวจแผนงบประมาณสำหรับระดับเงินเดือนจำนวน 2,000 ตัวอย่าง จาก 18 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.9 

 

รู้ไหม? ประเทศใดปรับขึ้น
 
นางสาวพิชญ์พจี สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาวเวอร์ส วัทสัน (ประเทศไทย) ระบุว่า ในปีนี้ ประเทศไทยน่าจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนประจำปี  อยู่ที่ร้อยละ 5.4 แต่มีแนวโน้มว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนอาจจะลดลง หากว่าประเทศไทยยังคงประสบกับภาวะความขัดแย้งทางการเมืองตลอดทั้งปี    
 
ส่วนประเทศจีนอยู่ที่ร้อยละ 5.2 กัมพูชา อยู่ที่ร้อยละ 4.1 ส่วนเวียดนาม อยู่ที่ร้อยละ 11.5  อินโดนีเซีย ร้อยละ 9.6 และประเทศที่มีแนวโน้มอัตราเงินเดือนเพิ่มสูงที่สุด คือ ปากีสถาน ร้อยละ 13 และอินเดียร้อยละ 10 ส่วนนิวซีแลนด์ อยู่ที่ร้อยละ 3 และญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ถูกคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในระดับต่ำสุด ร้อยละ 2
          
นายแซมบาฟ ลัคคยาน ผู้อำนวยการฝ่ายให้บริการข้อมูลของทาวเวอร์ส วัทสัน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า การปรับข้อมูลคาดการณ์ระดับเงินเดือนให้ลดลงเล็กน้อยจาก เดือนตุลาคม ปี 2556 เนื่องจากบริษัทต่างๆ มีตัวเลขงบประมาณของปีนี้ที่ชัดเจนมากขึ้น และอัตราเงินเฟ้อน้อยกว่าที่คาด
         
และการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในกลุ่มพนักงานภาคการผลิต หรือกลุ่มแรงงานที่ถูกคาดการณ์ไว้ ในประเทศจีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้และไทย แสดงถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นในการสรรหาพนักงานให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการ ส่วนประเทศในกลุ่มอาเซียนมีแนวโน้มอัตราการเพิ่มเงินเดือนที่สูงกว่าสำหรับกลุ่มบุคลากรระดับกลาง เพราะปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ

ที่มา voicetv

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: