มนุษย์ที่สูงส่ง





น่ารังเกียจ

…คนที่น่ารังเกียจที่สุด

…คือคนที่ดูถูกคนอื่น และรังแกผู้ที่อ่อนด้อยกว่า 
ไม่ว่าจะทางร่างกาย จิตใจ หรือฐานะทางสังคม

 

…สิ่งที่ทำให้มนุษย์สูงส่ง
…ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การงาน
…ไม่ใช่ความร่ำรวยล้นฟ้า
…ไม่ใช่อำนาจบาทใหญ่

 

…แต่เป็นหัวใจที่พร้อมจะแบ่งปัน ให้โอกาสและเห็นคุณค่าผู้อื่น
 

…ครูนพพร อินสว่าง

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: