เด้งเรียบ เลขาฯกกอ.-เลขาฯกพฐ.หมอกำจร นั่งเลขาฯกกอ.คนใหม่

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ประกาศฉบับที่ 79/2557 เรื่องการกำหนดตำแหน่งเพิ่ม และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง  กำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี  4 ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการพลเรือน  ประกอบด้วย

นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกรทรวงพลังงาน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี

ให้นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  

นายอภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

นายอารีพงษ์ ภู่ชอุ่ม พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานพัฒนาระบบข้าราชการ(กพร.)ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน

เด้งเรียบ เลขาฯกกอ.-เลขา
นายกำจร ตติยะกวี 
—————————————

นายกำจร ตติยะกวี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นายกมล รอดคล้าย จากรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลทันที 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: