มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา (บัดนี้ – 31 ก.ค.57)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 1อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ก.ค.57 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com

มหาลัยมหิดล สมัครงาน
ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 22,750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยสามารถปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ระบุไว้ได้
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. มีประสบการณ์การใช้เทคนิคอณูชีววิทยาพื้นฐาน เช่น recombinant DNA technology, cell culture, PCR, gene cloning, วิเคราะห์สถิติพื้นฐานทางการวิจัย
2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
3. มีความกระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ PC หรือ Mac สำหรับโปรแกรมพื้นฐานเช่น Microsoft Office

[ads=center]

สมัครงานราชการได้ที่สํานักงานคณบดีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพฯ
เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/index.htm
หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง E-mail Address : [email protected]
หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2201 5094

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร หรือทาง http://www.sc.mahidol.ac.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: