กยศ.เผยปีการศึกษา 57 ปล่อยกู้แล้วกว่า 8 แสนคน ยันรายเก่า-ใหม่ได้ครบทุกคน

กยศ.เผยปีการศึกษา 57 ปล่

วันที่ 24 มิถุนายน น.ส.ฑิตติมา  วิชัยรัตน์  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า  ขณะนี้ทางกยศ. ได้ทยอยโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพให้แก่ผู้กู้กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 แล้ว โดยแบ่งเป็น ผู้กู้รายเก่า 614,896 คน ผู้กู้รายใหม่จำนวน 204,000 คน รวมทั้งหมด 818,896  คน  ใช้งบประมาณทั้งหมด 33,300 ล้านบาท 

 
ในส่วนของภาคเรียนที่ 1 ทางกยศ. จะใช้งบประมาณที่ปีบริหารจัดการไปก่อน และจะตั้งของบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2558  อีก 3,610  ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ให้ทั้งรายเก่าและใหม่จนครบจำนวน   ขอยืนยันว่าในปีการศึกษา 2557 ทางกยศ. สามารถปล่อยกู้ให้ทั้งผู้กู้รายเก่า และรายใหม่ได้ครบตามตัวเลขที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอมาแน่นอน
 
เมื่อเร็ว ๆ นี้กยศ. ได้ส่งหนังสือ เพื่อยืนยันตัวเลขที่ทางศธ. ขอปรับเพิ่ม ไปยัง คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 ศธ. และคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) แล้ว เพื่อให้คณะอนุกรรมการทั้ง 2 บัญชี แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ไปยังสถานศึกษาในสังกัด จะได้ไม่เกิดความกังวลว่าจะถูกปรับลดจำนวนผู้กู้ยืม
 
ส่วนกรณีสถานศึกษาที่ยังไม่คืนเงินคงค้าง หรือเงินที่กยศ. โอนให้สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นเล่าเรียนให้ผู้กู้  ซึ่งปกติเมื่อหักค่าเล่าเรียนของผู้กู้แล้วมักจะมีเงินส่วนต่างนั้น เท่าที่ดูมีจำนวนสถานศึกษาที่ยังไม่คืนเงินคงค้างมีจำนวนน้อยลง และจำนวนเงินคงค้างก็มีไม่มากเท่าไหร่  เนื่องจากตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฉบับ 3 พ.ศ.2555 ได้กำหนดไว้ว่า หากสถานศึกษาไม่ส่งเงินคืน กยศ.จะระงับการโอนเงินให้แก่สถานศึกษาในเทอมถัดไป และสถานศึกษาต้องจ่ายเบี้ยปรับ 15% ต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัด
 
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2557 ทางคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 ซึ่ง สกอ. ดูแล ได้รับกรอบการจัดสรรจำนวนรายและวงเงิน กยศ.สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 รวมทุกระดับการศึกษา รวม 44,305 ราย วงเงิน 2,280,635,400 บาท ส่วนกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ( กรอ.) ได้รับจัดสรร 8,365.78 ล้านบาท เป้าหมายผู้กู้ยืม 152,551 ราย
ข้อมูล-มติชนออนไลน์ 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: