9 ข้อ ที่ต้องรู้ก่อนสอบใบขับขี่ เกณฑ์ใหม่

9 ข้อ ที่ต้องรู้ก่อนสอบใบขับขี่ เกณฑ์ใหม่

เป็นที่รู้กันแล้วว่ากรมการขนส่งทางบก มีการปรับหลักเกณฑ์การสอบใบขับขี่ใหม่ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 มีการเพิ่มเนื้อหาสำหรับวัดระดับทักษะในการขับขี่ เพิ่มจำนวนข้อสอบ เกณฑ์ผ่านการทดสอบและช่องทางอนุญาตใบขับขี่มากขึ้น ข้อมูลจาก สนุกออโต้ (Sanook! Auto) มีข้อแนะนำ 9 ข้อมาฝาก

9 ข้อ ที่ต้องรู้ก่อนสอบใ

1. หลักเกณฑ์การสอบใบขับขี่ใหม่เริ่มใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2557
2. มีการเพิ่มจำนวนข้อสอบในภาคทฤษฎีเป็น 50 ข้อ ต้องผ่านเกณฑ์การสอบร้อยละ 90 หรือทำได้ 45 ข้อ จากเดิมที่ข้อสอบ 30 ข้อ ทำได้ 22 ข้อ หรือร้อยละ 75 ก็ผ่านเกณฑ์
3. ข้อสอบในหลักเกณฑ์ใหม่มี 1,000 ข้อ โดยหมุนเวียนออกข้อสอบในแต่ละรอบ
4. กรมการขนส่งทางบกได้มีการเผยแพร่ข้อสอบทั้งหมดลงในเว็บไซต์ http://www.dlt.go.th/ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาข้อสอบก่อน
5. การทดสอบภาคปฏิบัติจะทำในวันถัดไป แต่ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันยื่นเรื่องวันแรก
6. ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับขี่ต้องมีอายุไม่ต่ำว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่มีใบอนุญาตชนิดเดียวกัน ไม่อยู่ระหว่างพักและเพิกถอนใบอนุญาต
7.สำหรับผู้ใดที่ร่างกายพิการ เช่น แขนขาดข้างเดียว ขาขาดข้างเดียว ตาบอดข้างเดียว ลำตัวพิการ หูหนวก หากต้องมีใบอนุญาตขับขี่ต้องขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ขนส่งก่อนจึงจะทำได้
8. หลักฐานที่ต้องนำไปด้วยในวันสอบใบขับขี่คือ บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา หรือบัตรประจำตัวข้าราชการพร้อมใบสำเนาที่ใช้แทนบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์ตัวจริงไม่เกิน 1 เดือน ที่รับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
9. เนื่องจากมีผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องรอคิวอบรมเป็นเวลานาน กรมการขนส่งทางบกจึงให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดประสานกับสถาบันการศึกษาภาครัฐที่มีความพร้อมจัดอมรมทฤษฎีตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งฯกำหนดทางกรมการขนส่งฯจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

infographic by Riya www.eduzones.com
ข้อมูล : คอลัมน์ คาร์ทริป มติชนรายวัน 14 มิ.ย. 2557, มติชนออนไลน์ 15 มิถุนายน 2557
photo : mycutegraphics.com

ค้นหาเรื่องน่ารู้ในชีวิตประจำวัน เทคนิค และ how to ทั้งหมด กินอะไรก่อนสอบ ถึงจะดีกั LifeStyle น่ารู้ในชีวิตประจำวัน
blog แนะนำ : จิตวิทยา และ แบบทดสอบ กินอะไรก่อนสอบ ถึงจะดีกั Get to know yourself จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
blog แนะนำ : เรื่องดีๆ ความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ กินอะไรก่อนสอบ ถึงจะดีกั Inspiration เรื่องดีๆที่ต้องบอกต่อ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: