ศธ.เสนอโยกงบซื้อแท็บเล็ต ทำห้องเรียนอัจฉริยะ สมาร์ทคลาสรูม

ศธ.เสนอโยกงบซื้อแท็บเล็ต

ล้มเลิกโครงการแจกแท็บเล็ตนักเรียนไปแล้ว กระทรวงศึกษาฯ เสนอคสช.โยกงบฯ จัดซื้อแท็บเล็ตปี 2556-2557 ชงทำสมาร์ทคลาสรูม 15,000 โรงเรียน  คาดจะสร้างได้ครบภายใน 2 ปี  จากงบโครงการจัดซื้อแท็บเล็ตปี 2557 กว่า 5,000 ล้านบาท 

 
นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงมติที่ประชุม ศธ.ร่วมกับคณะสังคมจิตวิทยาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยกเลิกโครงการแท็บเล็ต โซน 4 ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 1,000 ล้านบาท และงบโครงการปี 2557 อีก 5,000 ล้านบาท  โดย ศธ. จะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มหาวิทยาลัย รวม 10 หน่วยงานประชุมเพื่อขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจัดซื้อแท็บเล็ต ไปเป็น สมาร์ทคลาสรูม โดยในวันจันทร์ที่ 23 มิ.ย.จะประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบห้องสมารท์คลาสรูม กำหนดมาตรฐานไว้ว่าห้องดังกล่าวจะมีแท็บเล็ตที่ประสิทธิภาพดีขึ้นให้นักเรียนใช้ มีแท็บเล็ตให้ครูในห้อง มีเครื่องมือสื่อสารเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายห้องละ 250,000-540,000 บาท คาดจะสร้างได้ครบภายใน 2 ปี  จากงบโครงการจัดซื้อแท็บเล็ตปี 2557 กว่า 5,000 ล้านบาท จะทำสมาร์ทคลาสรูมได้ 15,000 ห้องหรือโรงเรียน ซึ่งจะลงถึงโรงเรียนอำเภอและตำบล ส่วนงบโซน 4 ที่เปลี่ยนแปลงก็จะเดินหน้าทำสมาร์ทคลาสรูมได้ก่อน ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ คาดจะสร้างได้ 3,000-4,000 ห้อง
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วม 10 หน่วยงานจะเคาะรูปแบบสมาร์ทคลาสรูมแล้วนำเสนอ คสช. โดยยึดหลักการส่งเสริมการใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษา  เด็กทุกชั้นปีต้องได้ใช้ และมีเนื้อหาพร้อมและเหมาะสม โดยประสานไอซีทีเพื่อให้เป็นห้องที่มี wifi ใช้ตลอด  ที่ผ่านมาโครงการแจกแท็บเล็ตพบปัญหามากในโรงเรียนประถมศึกษา โดยเฉพาะ โรงเรียนในพื้นที่สูง ประสิทธิภาพมีขีดจำกัด
 
ปลัด ศธ.ยังกล่าวถึงโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา ในปี 2558  จำนวน  3,610 ล้านบาท จำนวน 240,000 คน เสนอ คสช.พิจารณา ซึ่ง คสช.ได้มีนโยบายให้กู้ยากจ่ายคืนง่าย  และอยากให้คนที่เดือดร้อนจริงและมีคณะทำงานคัดกรองให้กู้เรียนในสายงานที่ประทศขาดแคลน  และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ควรมีระบบติดตามเงินคืนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้กองทุนหมุนเวียนอยู่ได้ และในอนาคตไม่ต้องของบเพิ่มเติม
 
นอกจากนี้  วันนี้ ศธ.ได้เสนอ คสช.ของบ 332 ล้านบาท ช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียน ในพื้นที่แผ่นดินไหว ที่ได้รับความเสียหายหลายแห่ง

ภาพประกอบข่าวจากอินเทอร์เน็ต

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: