กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา (23 มิ.ย – 16 ก.ค.57)

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
จำนวน 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย – 16 ก.ค.57

กรมสุขภาพจิต งานราชการ

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ.

ปฏิบัติงานที่ : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 12 สงขลาหรือ ปัตนานี

[ads=center]

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางจิตวิทยาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ.
ปฏิบัติงานที่ : นครราชสีมา เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สงขลาหรือ ปัตตานี
สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคาร 2กรมสุขภาพจิต
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ค่าสมัครสอบ 200 บาท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัครงาน
และทาง http://www.hr.dmh.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: