New..! โปรแกรมเลือกคณะ 4 อันดับ EZ Admissions

     โปรแกรมช่วยในการเลือกคณะ จัดอันดับ 4 อันดับ โดยพัฒนาต่อเนื่องมาจากโปรแกรม EZ Forecast ซึ่งเป็นโปรแกรมประเมินโอกาสสอบตืด

จุดเด่น
 – ช่วยนักเรียนประเมินโอกาสสอบติดได้ทีเดียว 4 อันดับ
 – แสดงโอกาสสอบติดเป็น % ช่วยในการจัดสินใจ
 – แสดงคะแนนเก็งที่ทางทีมวิชาการ Eduzones ได้ประเมินไว้

เข้าใช้งานได้แล้ววันนี้ที่ http://ez.eduzones.com/ezadmission.php

ข้อแนะนำในการเลือก 4 อันดับ เพื่อให้มีโอกาสสอบติดใน Admissions
 – อันดับ 1 – 3 เลือกตามที่ตัวเองชอบ
 – อันดับ 4 เลือกคณะที่ได้ 80% ขึ้นไป 

สำหรับผู้ปกครองและน้องๆที่ยังไม่แน่ใจในการเลือกคณะ สามารถเข้าร่วมจัดอันดับกับ อ.ก้อง และ พี่โดม
สมัครเข้าร่วม ฟรี ได้ที่
http://admissionssure.eduzones.com << ปิดรับสมัครแล้ว

New..! โปรแกรมเลือกคณะ 4

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: