กรมการสารวัตรทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร เหล่าทหารสารวัตร 63 อัตรา (บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2557)

กรมการสารวัตรทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร เหล่าทหารสารวัตร 63 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2557

 

tom2

คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑ เป็นทหารกองหนุนประเภท 1 หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
๑.๒ เพศชาย มีความสูงตั้งแต่ 168 เซนติเมตรขึ้นไป
๑.๒ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่ำ ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูง
กว่าที่กำหนด หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

[ads=center]

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองแผนและฝึก กรมการสารวัตรทหารบก ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: