สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 24 มิ.ย. – 5 ก.ค. 56

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 24 มิ.ย. – 5 ก.ค. 56

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมัครงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสาน วิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับ งานด้านนโยบายและแผนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม การประสานและการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการที่ดิน การประสานการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การติดตามประเมินผล และงานด้านภูมิศาสตร์สนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน – ความรุ็ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
– ทักษะ
สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
วิธีการประเมิน : ทดสอบความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกอย่างอื่น
– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่า เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

สมัครงานราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  >>>> เข้าเว็บไซต์สมัครงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน <<<
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 ก.ค. 2556
สอบวันที่: 3 ส.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 31 ส.ค. 2556

 

>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <<<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: