อธิการ มธ. ไม่เห็นด้วยมหา’ลัยรับตรงร่วมกัน

อธิการ มธ. ไม่เห็นด้วยมห
 
อธิการ มธ. ไม่เห็นด้วยมหา’ลัยรับตรงร่วมกัน เชื่อสำเร็จได้ยากทั้งมั่นใจในข้อสอบที่มหา’ลัยออกมากกว่าข้อสอบกลาง ขณะที่ อธิการ มทร.ธัญบุรี เผยเห็นด้วยแต่แนะให้แบ่งการสอบเป็น 2 ช่วง ด้าน กสพท. ไม่ฟันธงเลื่อนไม่สอบเร็วขึ้น เลขาธิการ กสพท. ย้ำการปรับยึดประโยชน์ของเด็ก ขณะที่ประธานแอดมิชชันฟอรั่มเตรียมนำประเด็นดังกล่าวหารือในที่ประชุม 22 มิ.ย.
       
       วันนี้ (29 พ.ค.) ศ.นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยต่างๆ มีความเห็นร่วมกันว่าจะรับตรงโดยวิธีการสอบในช่วงเวลาเดียวกันประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ภายหลังจากนักเรียนเรียนครบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบของนักเรียนและช่วงลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในปีการศึกษา 2559 โดยทาง สกอ. ขอให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หารือกับ กสพท. ให้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ก่อนการจัดสอบอื่นๆ ว่า ตนยังไม่สามารถบอกได้ในเวลานี้ว่าเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และตอบไม่ได้ว่าจะขยับเวลาสอบของ กสพท. ให้เร็วขึ้นหรือไม่ เพราะตนยังยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนในประเด็นดังกล่าวรวมทั้งยังไม่ได้รับการประสานจาก ทปอ. อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กสพท. ได้ปรับเปลี่ยนการจัดสอบบ้างทุกครั้งจะยึดประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก เพราะฉะนั้น หากข้อเสนอดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน ทาง กสพท. ก็ยินดีให้ความร่วมมือและตนจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมของ กสพท ปลายเดือนมิถุนายนนี้ 
       
       ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะทำงานแอดมิชชันฟอรั่ม ของ ทปอ. กล่าวว่า เท่าที่ดูภาพรวมมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ขัดในหลักการ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นมีสาขาวิชาที่หลากหลาย และมีสาขาวิชามากกว่า 3,500 สาขา ดังนั้น หากจะต้องมีการจัดสอบร่วมกันจริง คงต้องหารือในรายละเอียด ว่าจะจัดสอบอย่างไร โดยในการประชุม ทปอ. วันที่ 22 มิถุนายนนี้ ตนจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือ ในรายละเอียดเพื่อหาข้อร่วมกัน
ด้าน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า การรับสอบตรงร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่าย จะต้องใช้พลังผลักดันเยอะมาก ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากการสอบรับตรง จะเป็นแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชัน ที่ไม่สามารถคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนได้ตามความถนัด คณะ สาขาต่างๆ จึงต้องไปจัดสอบเอง เพื่อคัดเลือกนักเรียนให้ตรงตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ ซึ่งข้อสอบที่แต่ละมหาวิทยาลัยใช้ก็จะแตกต่างกัน แม้จะเป็นคณะเดียวกัน อาทิ นิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ข้อสอบรับตรงที่แต่ละแห่งออก ก็ไม่เหมือนกัน เพราะมีจุดเน้นต่างกัน และที่สำคัญ ขณะนี้มหาวิทยาลัยที่จัดสอบตรงส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญในการรับเด็กแล้ว ส่วนใหญ่จะใช้แต่วิชาเฉพาะ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องบังคับให้เด็กสอบวิชาสามัญอีก 
       
       ด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะให้มีการสอบรับตรงพร้อมกัน แต่ควรแยกสอบออกเป็น 2 ช่วง และเป็นกลุ่มๆ เพราะเวลานี้เราสามารถแยกเด็กได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1. เด็กที่เรียนดีเรียนเก่งและมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะสอบเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำเก่าแก่ 2. เด็กที่เรียนดี เรียนเก่งแต่ต้องการเรียนในมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น กลุ่มมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ กลุ่ม มทร. เป็นต้น และ 3. เด็กที่เรียนเก่ง เรียนดี เรียนปานกลาง และไม่เก่ง กลุ่มนี้รวมกันมีมากถึง 40% ซึ่งบางคนพลาดโอกาสจากกลุ่มที่ 1 และ 2 แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่มีความตั้งใจที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยสายสังคมท้องถิ่นอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมาตั้งแต่แรก ทั้งนี้ หากให้สอบพร้อมกันหมดโดยไม่แยกกลุ่ม เด็กในกลุ่มที่ 3 ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะอาจจะสอบได้ในสาขา หรือมหาวิทยาลัยที่ไม่ชอบซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนตามมาได้ ดังนั้น จึงควรมีทางเลือกและให้โอกาสที่จะได้สอบมากกว่า 1 ครั้ง แม้จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่เชื่อว่าเด็กจะพึงพอใจที่เขามีโอกาสที่จะได้เรียนในสาขาและมหาวิทยาลัยที่เขาอยากจะเรียนจริงๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9570000060208

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: