องค์การเภสัชกรรม ให้ทุนหนุนนิสิต – นักศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม ให้ทุนห

องค์การเภสัชกรรม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม โดยมอบเงินรางวัลเกียรติยศสำหรับบัณฑิตเภสัชศาสตร์ จำนวน 100,000 บาทต่อปี และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ สถาบันละ 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาท ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ต่อเนื่องจนจบการศึกษา 
 

พระธรรมธัชมุนี ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ น.พ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม น.พ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ กรรมการองค์การเภสัชกรรมและ น.พ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม การสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติประจำปี 
 
ด้าน น.พ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ และได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่วิชาชีพต่างๆ รวมถึงวิชาชีพเภสัชกรรมด้วย องค์การฯ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในการสืบสานพระปณิธานของพระองค์การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่วิชาชีพเภสัชกรรม โดยองค์การเภสัชกรรมจะสนับสนุนงบประมาณ ประกอบด้วย เงินรางวัลเกียรติยศสำหรับบัณฑิตเภสัชศาสตร์ จำนวน 100,000 บาทต่อปี และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ สถาบันละ 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาท ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยทางมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จะเป็นผู้คัดเลือกบัณฑิตเภสัชกรทั่วประเทศ และคัดเลือกนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยในปีแรกนี้จะพิจารณาทุน จำนวน 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: