โพลล์ชี้คนไทยส่วนใหญ่คิดว่า “ไม่จำเป็น” ที่จะต้องได้ดูถ่ายทอดสดบอลโลกทุกนัด

โพลล์ชี้คนไทยส่วนใหญ่คิด

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษาแถลงผลสำรวจความรับรู้เกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลกมหกรรมกีฬาของมิตรประเทศอันเป็นที่นิยมชมชอบกันอย่างกว้างขวางอย่างมหกรรมฟุตบอลโลก ผู้ดำเนินการหลักคือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ “ฟีฟ่า”  จัดทุก 4 ปี ในปี 2014 นี้การแข่งชันจะเริ่มต้นแล้วในวันที่ 12 มิถุนายน ศกนี้ ที่ประเทศบราซิล

ศ.ศรีศักดิ์กล่าวว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,115 คน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านข้อมูลทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 50.58 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 49.42 เป็นเพศชายขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 38.12 มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 19 ถึง 22 ปี นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้วซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.91ในด้านพฤติกรรมและความรับรู้เกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลกประจำปี 2014 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.33 ทราบว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกประจำปี 2014 จัดขึ้นที่ประเทศบราซิล
 
ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกประจำปี 2014 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน ถึงวันที่ 13กรกฎาคม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.91 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าจะติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลกประจำปี 2014เป็นบางนัด/นัดสำคัญ ๆ คิดเป็นร้อยละ 34.89 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.7 ระบุว่าจะติดตามชมเฉพาะนัดที่มีทีมที่เชียร์ลงแข่ง
 
กลุ่มตัวอย่างเกือบหนึ่งในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 23.5 ที่ระบุว่าจะติดตามชมทุกนัด และมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 12.91 จะไม่ติดตามชมเลย
 
สำหรับทีมที่เชียร์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกประจำปี 2014 นั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ
 
22.42 เชียร์ทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลกประจำปี 2014 รองลงมาร้อยละ 19.37  เชียร์ทีมชาติบราซิล ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14.71 ร้อยละ 12.47 และร้อยละ 9.6 เชียร์ทีมชาติเยอรมนีทีมชาติสเปน และทีมชาติอิตาลีตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 47.62 ระบุว่าสิ่งที่มีผลกับการตัดสินใจเลือกเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งในการแข่งขันฟุตบอลโลกประจำปี 2014มากที่สุดคือความชอบในตัวผู้เล่นของทีม
 
สำหรับประโยชน์สำคัญ 3 อย่างที่ได้จากการติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลกตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างคือ สร้างความเพลิดเพลิน/สนุกสนาน คิดเป็นร้อยละ 83.14 เรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลของทีมต่าง ๆ  คิดเป็นร้อยละ 80.18 และได้รับชมฝีมือของผู้เล่นระดับโลก คิดเป็นร้อยละ 77.22 ส่วนปัญหาสำคัญสูงสุด 5อันดับที่เกิดขึ้นในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกได้แก่ เล่นการพนัน คิดเป็นร้อยละ 83.41 พักผ่อนไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 80.54  นั่งหลับระหว่างเรียน/ทำงาน คิดเป็นร้อยละ 77.31 เข้าเรียนหรือเข้างานสาย/ขาดเรียนหรือขาดงาน คิดเป็นร้อยละ 74.35 และฉกชิงวิ่งราว คิดเป็นร้อยละ 72.11
 
ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งหรือคิดเป็นร้อยละ  49.69  มีความคิดเห็นว่าไม่จำเป็นที่คนไทยต้องได้รับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกทุกนัดตลอดการแข่งขัน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 36.95 มีความคิดเห็นว่าจำเป็น นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการออกกฎหมาย/ข้อบังคับให้คนไทยต้องได้รับสิทธิ์ชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก/กีฬาสำคัญระดับโลกตลอดการแข่งขันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มซึ่งคิดเป็นร้อยละ58.39

ตามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงเกือบครึ่งหนึ่งหรือคิดเป็นร้อยละ 49.15  ไม่เชื่อว่าหากมีการออกกฎหมาย/ข้อบังคับให้คนไทยต้องได้รับสิทธิ์ชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก/กีฬาสำคัญระดับโลกตลอดการแข่งขันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจะนำมาบังคับใช้ได้จริง

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: