ปปง.ให้ ราชวินิตมัธยม สร้างเครือข่ายรู้เท่าทัน “ฟอกเงิน-พนันบอล”

ปปง. นำร่อง รร.ราชวินิตมัธยม สร้างเครือข่ายรู้เท่าทันปัญหาฟอกเงิน ทั้งเรื่องการพนัน ค้ามนุษย์ และยาเสพติด โดยเฉพาะในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก ไม่เกี่ยวข้องกับการพนันบอล

 
ร.ต.อ.หญิงสุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายระดับเยาวชนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้กับนักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม เป็นแห่งแรก ก่อนขยายไปยังโรงเรียนมัธยมอื่นๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และร่วมเป็นเครือข่ายเยาวชนในการป้องกัน โดยมีนายประสาน หวังรัตนปราณี อนุกรรมการส่งเสริมและประสานความร่วมมือประชาชนของสำนักงาน ปปง. ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่องยุวชน ปปง.บนโลกไซเบอร์ เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงการใช้ระบบออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คในปัจจุบันให้ถูกวิธี ป้องกันตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
 
รองเลขาฯ ปปง. กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการฟอกเงินเป็นภัยร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมมาก หากเยาวชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายนี้อาจตกเป็นเหยื่อพวกมิจฉาชีพ หรือเข้าไปร่วมกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเรื่องการพนัน ค้ามนุษย์ หรือยาเสพติด โดยเฉพาะขณะนี้เป็นช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก นักเรียนหรือเยาวชนอาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันได้ เพราะขณะนี้พบว่าเริ่มขยายเครือข่ายจากนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมาสู่เด็กและเยาวชนในระดับมัธยมมากขึ้น
 
รองเลขาฯ ปปง. กล่าวต่อว่า ข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าสถิติการเล่นพนันในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ถึง 3,789 คน แบ่งเป็นเจ้ามือ 501 คน มียอดเงินสดหมุนเวียนถึง 26 ล้านบาท เงินในบัญชีอีก 105 ล้านบาท จึงจัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลเทศกาลบอลโลก” ซึ่งผู้อยู่เบื้องหลังและมีส่วนเกี่ยวข้องจะใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด พร้อมนำกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดด้วย
 
นอกจากนี้สำนักงาน ปปง. ได้แจ้งเวียนไปยังธนาคารและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 16 (7)-(9) หากพบว่าธนาคารหรือผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีกระแสเงินและการใช้จ่ายผ่านระบบผิดปกติ ให้รายงานธุรกรรมกับ ปปง. หากเพิกเฉยไม่ดำเนินการ มีความผิดถูกปรับไมเกิน 500,000 บาท หรือวันละ 5,000 บาท.-สำนักข่าวไทย

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: