กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา (19 มิ.ย – 10 ก.ค.57)

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย – 10 ก.ค.57

กรมทางหลวง

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันปิดรับสมัคร

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 กรมทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัครและทาง http://www.doh.go.th/content.aspx?c_id=12&sc_id=149

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: