กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผังเมือง 26 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2556

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน

 

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานผังเมือง
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา หรือช่างสำรวจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่รับผิดชอบดำเนินการดำเนินการสำรวจภาคสนาม เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้ที่ดินและอาคารบนพื้นที่ในด้านขนาด ที่ตั้งรูปทรงสัณฐาน แปลงที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ จัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังเมือง
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน
– ทักษะ
ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน หรือ สัมภาษณ์
– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะร้อยละ 60

สมัครงานราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง : ขอและยื่นใบสมัครด้วยนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ศาลาประชาคมจังหวัด ชั้น 2 ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2395-1823-4

>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง <<<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: