สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา (16 มิ.ย – 4 ก.ค.57)

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
จำนวน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย – 4 ก.ค.57

สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
วุฒิ ป.โท นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ
สังกัด : สำนักนโยและยุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา

2.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
วุฒิ ป.โท นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ
สังกัด : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จำนวน 2 อัตรา

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
วุฒิ ป.โท นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ
สังกัด : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 อัตรา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 อัตรา

– สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.ระดับปริญญาโท
สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 อาคารอฯาลงกรณ์ ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรึ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัครและทาง http://www.m-culture.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: