มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา (บัดนี้ – 30 มิ.ย.57)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เปิดรับสมัครงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิ.ย.57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สมัครงาน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
ตำแหน่งที่ 1 นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ   จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 4 สถาปนิกปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 5 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 6 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 7 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 8 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 9 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน
แขวงชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพๆ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2557 (เว้นวันหยุด ราชการ) ภาคเช้า
เวลา 9.00-12.00 นะ. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: