กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา (2 – 24 มิ.ย.57)

กรมชลประทาน
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
จำนวน 4 ตำแหน่ง  18 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 24 มิ.ย.57

กรมชลประทาน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ 12 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,000 บาท
วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

2.วิศวกรโยธาปฎิบัติการ 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,000 บาท
วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง

3.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,000 บาท
วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์

4.เศรษฐกรปฏิบัติการ 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,000 บาท
วุฒิ ป.ตรี ในสาขาเศรษฐศาสตร์

ต้องผ่าน ภาค ก  ของ กพ

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เนตทาง http://job.rid.go.th/

ค่าสมัครสอบ 230 บาท

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: