องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 62 อัตรา (15- 23 พ.ค.57)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 62 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15- 23 พ.ค.57

logo-pao-tha

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
ครูผู้ช่วย
1. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
2. วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 3 อัตรา
3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 7 อัตรา
4. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา
5. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
6. วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 3 อัตรา
7. วิชาเอกเคมี จำนวน 3 อัตรา
8. วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 7 อัตรา
9. วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 3 อัตรา
10. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
11. กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา
12. กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 5 อัตรา
13. กลุ่มวิชาเอกศิลปะ จำนวน 3 อัตรา
14. กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
15. กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
16. กลุ่มวิชาเอกคหกรรม จำนวน 2 อัตรา
17. กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
18. กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
19. กลุ่มวิชาเอกทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 038-398-039-42 ต่อ 116

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการหลังจากวันปิดรับสมัครสอบ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: