สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-4ก.ค.67

 

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2527

1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรี

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรี

3. ตำแหน่ง นักวิชาการวัดและประเมินผล 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรี

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรี

5. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรี

6. ตำแหน่ง นักวิชาพัสดุ 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรี

7. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรี

8. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรี

9. ตำแหน่ง ผู้สอน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรี

10. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรี

11 .ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรี

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2567ตลอด 24 ไม่เว้นหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://iccs.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร
เอกสารแนบ1
เอกสารแนบ 2

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: