มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19ก.ค.67

 

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2567

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน :

– อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี เดือนละ 21,250 บาท

– ค่าตอบแทนพิเศษ ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน (ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีกำหนด)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

– มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานเป็นทีมได้

– มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานทั้งในหน้าที่และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

– หากมีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

– สามารถปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ หรือตามที่คณะฯ มอบหมายได้

– ลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ภาคผนวกที่ 2)

สมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 จนถึงวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2567 ในระบบเว็บไซต์ http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx หรือเข้าเว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th >> เกี่ยว กับ เรา >> Job Opportunities (ร่วม งาน กับ เรา) >> เข้าสู่ระบบการสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร (โปรดรวมเอกสารการสมัคร ทั้งหมดไว้ใน 1 ไฟล์ .pdf)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: