ขึ้นค่าผ่านทาง “ดอนเมืองโทลล์เวย์” 5-10 บาท มีผล 22 ธ.ค.

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) แจ้งผู้ให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือทางด่วนโทล์ลเวย์ ว่าในวันที่ 22 ธันวาคม 2567 เวลา 00.01 น. อัตราค่าผ่านทางที่คู่สัญญาสัมปทาน กำหนดตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวง ฉบับที่ 3/2550 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550

สำหรับรอบระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2572 ช่วงดินแดง – ดอนเมือง จะมีการเปลี่ยนแปลง 10 บาท (ค่าเฉลี่ย 2 บาทต่อปี) และช่วงดอนเมือง – อนุสรณ์สถาน จะมีการเปลี่ยนแปลง 5 บาท (ค่าเฉลี่ย 1 บาทต่อปี) จากอัตรา ค่าผ่านทางในปัจจุบัน

ปรับใหม่อัตราค่าผ่านทาง “ขึ้นค่าทางด่วน” ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2567 – 22 ธันวาคม 2572 ขึ้นค่าทางด่วน 10 บาท ช่วงดินแดง-ดอนเมือง รถ 4 ล้อ ปรับจาก 80 บาท เป็น 90 บาท มากกว่า 4 ล้อ จาก 110 บาท เป็น 120 บาท

ขึ้นค่าทางด่วน 5 บาท ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน 4 ล้อ ปรับจาก 35 บาท เป็น 40 บาท มากกว่า 4 ล้อจาก 45 บาท เป็น 50 บาท

 

ข่าวจาก : ch3plus

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: