ครม.เพิ่มค่าครองชีพข้าราชการ และ ขยายเพดานยกเว้นภาษีค่าชดเชยถูกเลิกจ้าง จาก 3 แสน เป็น 6 แสน

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ขยายเพดานการยกเว้นภาษีสำหรับเงินชดเชยเลิกจ้าง จาก 300,000 เป็น 600,000 บาท เพื่อลดภาระให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบ ปรับเพิ่มเงินชดเชยให้กับข้าราชการ ที่มีรายได้น้อยกว่า 14,600 บาทต่อเดือน โดยจะปรับเงินเดือนเพิ่มให้เป็น 14,600 บาทต่อเดือน

ส่วนคนที่มีเกณฑ์เงินเดือนขั้นต่ำน้อยกว่า 11,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มให้เป็น 11,000 บาทต่อเดือน คาดว่าจะใช้งบประมาณประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี เป็นการใช้งบกลาง ซึ่งถือเป็นงบประมาณที่ไม่มาก และจะช่วยเรื่องค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชน เชื่อว่าจะเริ่มปรับเงินเดือนได้หลังจากที่กรมบัญชีกลางมีการพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายเผ่าภูมิ ถึงการเดินทางไปบ้านจันทร์ส่องหล้าเมื่อวานนี้ นายเผ่าภูมิ ระบุว่า เราคุยกันในประเด็นสาธารณะดีกว่า ซึ่งประเด็นนั้นเป็นประเด็นส่วนตัว และตนไม่ได้บอกว่า ได้ไปหรือไม่ไป แค่จะให้คอมเมนต์ในประเด็นสาธารณะ อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเเละประเทศจะให้คอมเมนต์ ส่วนการเดินทางไปบ้านจันทร์ส่องหล้า เป็นประเด็นส่วนตัว จึงไม่ขอให้คอมเมนต์

ด้านนางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

นางรัดเกล้า ระบุว่า ร่างระเบียบกระทรวงการคลังฯ ดังกล่าว สอดคล้อง กับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ที่ ครม. เคยได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา การปรับปรุง ระเบียบกระทรวงการคลังครั้งนี้ มีการปรับเพดานเงินเดือนขั้นสูง ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง 14,600 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ14,600 บาท

ปรับเพดานเงินเดือนขั้นต่ำของเงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง ประจําลูกจ้างชั่วคราว และทหารกองประจําการ ซึ่งมีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง 11,000 บาท ให้ได้รับเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 11,000 บาท

ทั้งนี้ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี โดยให้มีผลใช้ บังคับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป รวมถึงจะมีการจ่ายย้อนหลังด้วย

โดยคาดว่าการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 200 ล้านบาทต่อเดือน หรือประมาณ 2,400 ล้านบาท ต่อปี โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย (งบบุคลากร) ซึ่งจะช่วยให้สามารถดำรงชีพอยู่ ได้ในสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน

 

ข่าวจาก : PPTV Online

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: