สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 10 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 17-28มิ.ย.67

 

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) 3 อัตรา

  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาชาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

2. ตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี) 5 อัตรา

  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดีในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี เท่านั้น

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000บาท

3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม.3 ขึ้นไป) 2 อัตรา

  • (1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  • (2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม,น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสามารถ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 17- 28 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ ภาคเข้าตั้งแต่เวลา 08.30- 12.00น. ภาคบ่ายเวลา 13.00- 16.30น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 6 ชั้น 1กรมบัญชีกลาง

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: