ภูมิธรรม ปลื้ม มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลข้าว 10 ปี 8 ราย ดีเกินคาด

10 มิถุนายน 2567 นายวิทยากร มณีเนตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า องค์การคลังสินค้า (อคส.) รายงานผลการยื่นซองเอกสารคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประมูลข้าวของรัฐ จำนวน 15,000 ตันในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้ายื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติ ทั้งสิ้น 8 ราย

ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการและผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญจากจังหวัดต่าง ๆ อาทิ กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และอุบลราชธานี เป็นต้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากยื่นซองคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประมูล ต่อไปทาง อคส. โดยคณะทำงานจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 จากนั้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ผู้ผ่านคุณสมบัติจะยื่นซองเสนอราคา และทาง อคส.จะเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ก่อนประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ต่อไป

อย่างไรก็ดี ข้อกังวลที่ว่าจะไม่มีผู้ใดสนใจเข้าร่วมเพื่อมายื่นสองคุณสมบัติ การประมูลข้าวของรัฐบาล จึงคลายกังวลไปได้ และคิดว่าทั้ง 8 ราย จะมามายื่นซองเสนอราคาในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ โดยการนำของท่านภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนเตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ให้เป็นไปตามกลไกตลาด

ทั้งนี้ ข้าวจำนวนดังกล่าวมีผู้สนใจและสามารถนำไปปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อจำหน่ายไปยังตลาดเป้าหมายต่อไป ปริมาณข้าวที่นำมาประมูล จากคลังสินค้ากลางกิตติชัย (หลัง 2) และคลังสินค้า บริษัท พูนผลเทรดดิ้ง จำกัด (หลัง 4) ชนิดข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จำนวนประมาณ 15,000 ตัน

 

ข่าวจาก : ประชาชาติธุรกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: