มธ. แจงข้อผิดพลาด “สอบครูผู้ช่วย 2567” มีข้อฟรีรวมกว่า 40 ข้อ

จากกรณีที่มีผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2567 หรือสอบครูผู้ช่วย 2567 ออกมาโพสต์และแสดงความเห็นบนโซเชียลมีเดีย หลังพบว่าบางวิชาออกข้อสอบยากเกินไป และมีข้อผิดพลาดในข้อสอบหลายวิชา โดยเฉพาะวิชาเอกคณิตศาสตร์ จนเรียกร้องให้มีการตรวจข้อสอบ และพิจารณาตรวจข้อสอบใหม่อีกครั้ง

ล่าสุด 10 มิ.ย. 67 เฟซบุ๊กเพจ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ โพสต์ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ระบุว่า

เรียน ผู้สอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567

ก่อนอื่น ศูนย์สอบฯ ขออภัยในข้อบกพร่องเรื่องการจัดทำข้อสอบ และยินดีรับข้อทักท้วงและเสนอแนะทุกประการ ในระหว่างการสอบ 2 วันนี้ คณะกรรมการ ได้มีการรับทราบข้อมูลโดยตลอด และหาทางแก้ไข ก่อนอื่นขอเรียนเหตุผล และข้อมูลดังนี้

1. การสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ต้องยุติธรรม ต่อทุกสาขาเอกวิชา และระบบการบริหารจัดการ เน้นเรื่องความปลอดภัย ต้องโปร่งใส ไม่มีเรื่องทุจริต ทั้งสามารถให้ผู้สอบ หรือหน่วยงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบภายหลังได้

2. ศูนย์สอบแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 3 ทีม ทีมออก ทีมเลือก ทีมพิมพ์ข้อสอบ โดยทุกทีม หลังจากได้รับมอบหมายงานจะถูกเก็บตัว และไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของทีมอื่น

3. หลักของการออกข้อสอบ ภาค ก. คือไม่ให้เอกใด มีความได้เปรียบเสียเปรียบ ดังนั้น คณิตศาสตร์จะเน้นเรื่องการหาคำตอบคล้ายข้อสอบ กพ. (แต่หลายคนบอกง่ายกว่า) เรื่องโจทย์ภาษาไทย ยาว 3 – 4 หน้า เป็นการวัดเรื่องการจับใจความ สรุปความซึ่งจริง ๆ ไม่ยาก ไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมด เพราะมีคำตอบบอกชัดในโจทย์ (ย้ำว่าไม่ใช่กับดักเวลา)

ส่วนภาษาอังกฤษ (หลายคนบอก MVP) แค่วัดคนพอสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือไม่ได้เท่านั้น ส่วนวิชาการเป็นข้าราชการที่ดี (ดาวร้าย) ก็อาจดูยากไป แต่จริง ๆ ก็อยู่ในกรอบเนื้อหา และการเป็นข้าราชการท่านต้องมีความรู้เหล่านี้ด้วย วิชานี้ทุกเอกไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบเท่าไร จึงต้องรับบทผู้ร้าย ทั้งหมดนี้เพื่อคัดผู้สอบไปแข่งกันที่แต่ละเอกวิชา

4. ในส่วนคำเฉลย ภาค ก. ทั้ง 3 วิชา คณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ออกเฉลยไว้

5. วันนี้ คณะกรรมการได้รับข้อทักท้วงเรื่องข้อสอบ หลังเวลาสอบเสร็จสิ้น จึงมีการประชุมกับทั้งผู้ออก ผู้เลือก ผู้พิมพ์ข้อสอบ โดยใช้ข้อมูลจากใบรายงานเหตุการณ์ที่ผู้สอบเขียน และข้อมูลที่ได้รับจากเพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ ทำให้สรุปได้ว่าเกิดความผิดพลาด 3 สาเหตุหลัก ได้แก่

 • ผู้ออกข้อสอบ เขียนด้วยลายมือ และบางข้อที่มีปัญหานั้น มีหลายเวอร์ชัน ข้อนั้นเลยมีตัวเลือกทั้งเวอร์ชันเก่าใหม่ (บางข้อที่มีปัญหาผู้ออกทำตัวเลือกผิดแต่ต้นทาง)
 • ผู้เลือกไม่มีสิทธิ ทราบคำเฉลยได้แต่เพียงเลือกข้อสอบ ทำให้การเลือกข้อสอบบางข้อหลุดไปจริง ๆ
 • ผู้พิมพ์ข้อสอบ ต้องพิมพ์ตามข้อสอบที่คัดเลือกแล้ว แต่เนื่องจากเป็นลายมือ และไม่มีความรู้เรื่องศัพท์เฉพาะ โดยคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ข้อที่ใช้สูตรพิมพ์ผิดเยอะ (ทราบภายหลัง) ประกอบกับผู้ตรวจทานมีเวลาน้อย ต้องรีบส่งต้นฉบับ และต้องไม่ให้ผู้ออกข้อสอบรู้ว่า ข้อใดถูกเลือกใช้สอบ ดังนั้นผู้ออกข้อสอบจึงไม่มีสิทธิตรวจต้นฉบับ

สำหรับข้อสอบวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีนี้คณะกรรมการออกข้อสอบตัดสินใจ รวมชุดกันและใช้ข้อสอบเดียวกัน โดยหลังการสอบจะเสนอให้ สพฐ. พิจารณา ให้ผู้สอบทราบขอบเขตโครงสร้างข้อสอบ ก่อนประกาศการสอบ ทุกวิชาเอก

หลังการร่วมกันพิจารณามีมติเรื่องการพิจารณายกประโยชน์ให้ผู้สอบ (ให้คะแนนทุกคน) ดังนี้

 • วิชามาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ให้คะแนนฟรี 1 ข้อ
 • วิชาความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี 1 ข้อ ที่มี 2 ตัวเลือกที่ถูก
 • วิชาเอกคณิตศาสตร์ มีข้อฟรี 11 ข้อ
 • วิชาเอกฟิสิกส์  มีข้อฟรี 2 ข้อ
 • วิชาเอกนาฎศิลป์ มีข้อฟรี 1 ข้อ
 • วิชาเอกวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีข้อฟรี2 ข้อ
 • วิชาเอกสังคม 1 ข้อ
 • วิชาเอกญี่ปุ่น 1 ข้อ
 • วิชาเอกภาษาไทย มี 1 ข้อ ที่มี 2 ตัวเลือกที่ถูก
 • วิชาเอกพลศึกษา มีข้อฟรี 1 ข้อ และมี 1ข้อที่มีตัวเลือกถูก 2ข้อ
 • วิชาเอกบรรณารักษ์ มีข้อฟรี 1 ข้อ
 • วิชาเอกดนตรีไทย มีข้อฟรี 1 ข้อ
 • วิชาเอกเคมี มีข้อฟรี 4 ข้อ และมี 1ข้อที่มีตัวเลือกถูก 2ข้อ
 • วิชาเอกชีววิทยา มีข้อฟรี 5 ข้อ
 • วิชาเอกดนตรีสากล มีข้อฟรี 4 ข้อ
 • วิชาเอกประถมศึกษา มีข้อฟรี 2 ข้อ
 • วิชาเอกธุรกิจศึกษา มีข้อฟรี1 ข้อ
 • วิชาเอกวิศวกรรมศาสตร์ มีข้อฟรี 1 ข้อ
 • วิชาเอกการศึกษาพิเศษ มีข้อฟรี2ข้อ

ในส่วนผู้ที่ไม่ฝนรหัสชุดข้อสอบ ศูนย์สอบจะต้องหารือกับ สพฐ.ก่อน ไม่สามารถสรุปได้ตอนนี้

ทั้งหมดทั้งปวง คณะกรรมการของศูนย์สอบต้องขออภัย ในข้อผิดพลาด และขอนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง กระบวนการจัดสอบให้ดียิ่งขึ้น และขอยืนยันว่าผู้สอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ต้องได้รับความยุติธรรมทุกคน

 

ข้อมูลจาก : : ศูนย์สอบธรรมศาสตร์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: