สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ รับสมัครนักประเมินราคาทรัพย์สิน วุฒิ ป.ตรี 12-18 มิ.ย.67

 

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

อัตราค่าตอบแทน: 18,000 บาท

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้างและถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ กําาหนดให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เลขที่ 49/5 ถนนโกสีย์ใต้ ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: