สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัคร ผอ.ตรวจสอบภายใน

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุงานรวม 15 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 10 ปี หากผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครบัดนี้-10มิ.ย.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สิทธิ์สวัสดิการ

  • 1. การปรับขึ้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง
  • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 – 8% ตามอายุงาน
  • 3. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม
  • 4. ค่าเล่าเรียนบุตร สูงสุด 3 คน
  • 5. ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงบุคคลในครอบครัว
  • 6. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 7. วันหยุดประจำปีและวันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
  • 8. สิทธิ์การลาป่วย, ลากิจ, ลาพักผ่อน ฯลฯ ไม่ต่ำกว่ากฎหมายแรงงาน
  • 9. สวัสดิการเครื่องแต่งกาย
  • 10. และสวัสดิการอื่นๆ ตามตำแหน่งงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โทร 0 2980 6688 ต่อ 1133, 1137 อีเมล์ [email protected]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: