อบจ.ระยอง รับสมัครสอบ พนักงานจ้าง 247 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 23-31พ.ค.67

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จํานวน 33 ตําแหน่ง รวมทั้งสิ้น 247 อัตรา

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 26 ตําแหน่ง รวม 219 อัตรา ประกอบด้วย

ก. ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ จํานวน 23 ตําแหน่ง 182 อัตรา ดังนี้

1.) ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

  • ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
  • ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จํานวน 1 อัตรา
  • ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา
  • ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน 1 อัตรา

2) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 อัตรา

3) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 53 อัตรา

4) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จํานวน 7 อัตรา

5) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 2 อัตรา

6) ตําแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จํานวน 2 อัตรา

7) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จํานวน 2 อัตรา

8) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 46 อัตรา

9) ตําแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 10 อัตรา

10) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร จํานวน 3 อัตรา

11) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักโภชนาการ จํานวน 2 อัตรา

12) ตําแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า จํานวน 4 อัตรา

13) ตําแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จํานวน 3 อัตรา

14) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง จํานวน 1 อัตรา

15) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จํานวน 4 อัตรา

16) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 4 อัตรา

17) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 6 อัตรา

(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

18) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 3 อัตรา

19) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จํานวน 10 อัตรา

20) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน 3 อัตรา

21) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จํานวน 2 อัตรา

22) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 3 อัตรา

23) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง จํานวน 2 อัตรา

ข. ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ จํานวน 3 ตําแหน่ง 37 อัตรา ดังนี้

  • 1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน จํานวน 4 อัตรา
  • 2) ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 2 อัตรา
  • 3) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 31 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 7 ตําแหน่ง 28 อัตรา ประกอบด้วย

1) ตําแหน่ง คนงาน จํานวน 8 อัตรา

2) ตําแหน่ง คนงานเกษตร จํานวน 2 อัตรา

3) ตําแหน่ง คนงานประจํารถบรรทุกขยะ จํานวน 2 อัตรา

4) ตําแหน่ง คนงานซ่อมแซมถนน จํานวน 3 อัตรา

5) ตําแหน่ง คนงานประจําสนามกีฬาจังหวัดระยอง จํานวน 3 อัตรา

6) ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวน 4 อัตรา

7) ตําแหน่ง ภารโรง จํานวน 5 อัตรา

คุณสมัติเฉพาะตำแหน่ง

– สามารถดูได้ที่ไฟล์ประกาศสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (ผู้ชาย สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็ค รองเท้าหุ้มส้น ผู้หญิง แต่งชุดสุภาพ กระโปรง รองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้ารัดส้น) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสมัคร ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3861 2430 ต่อ 711 ทั้งนี้ ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: