สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 36 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-23 พ.ค.67

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2567

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา ดังนี้

1. โรงพยาบาลกลาง จำนวน 1 อัตรา
2. โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 8 อัตรา
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 15 อัตรา
4. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 2 อัตรา
5. โรงพยาบาลนคราภิบาล จำนวน 6 อัตรา
6. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 2 อัตรา
7. โรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 2 อัตรา

2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งจะได้รับเงินเดือน ดังนี้
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
2.1. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด
2.2. ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 17,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

4. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่เลขานุการ สํานักการแพทย์ อาคารสํานักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 9711 ระหว่างวันที่ 13 – 23 พฤษภาคม 2567 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: