กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (20 พ.ค – 9 มิ.ย.57)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค – 9 มิ.ย.57

กรมวิทยาศาสตร์บริการ สมัครงาน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านทดสอบ สอบเทียบ)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) ในสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สมัครงานราชการได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.dss.go.th/

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: