กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

  • นักวิชาการต่างประเทศ
  • นักวิชาการพัฒนาเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ
  • นักวิชาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ
  • นักวิชาการบริหารโครงการวิจัย
  • นักบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • นักวิชาการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้
  • นักวิชาการจัดการความรู้และขับเคลื่อนนโยบาย
  • นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ

อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.eef.or.th/career/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: