การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 47 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 7-16พ.ค.67

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุพนักงาน จํานวน 47 อัตรา หรือ จ้างเป็นลูกจ้าง ททท. จํานวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียด

ปริญญาโท (ระดับ 4)

1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 4 จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งเลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานสารสนเทศ 4 จำนวน 1 อัตรา

ปริญญาตรี (ระดับ 3)

4. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 3 จำนวน 3 อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 3 จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา

7. ตำแหน่งเลขานุการ 3 จำนวน 6 อัตรา

8. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3 จำนวน 2 อัตรา

9. ตำแหน่งช่างเทคนิค 3 จำนวน 2 อัตรา

10. ตำแหน่ง วิศวกร 3 จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่งมัณฑนากร จำนวน 1 อัตรา

12. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 3 จำนวน 1 อัตรา

13. ตำแหน่งพนักงานงบประมาณ 3 จำนวน 3 อัตรา

14. ตำแหน่งพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 จำนวน 5 อัตรา

15. ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน 3 จำนวน 1 อัตรา

16. ตำแหน่งพนักงานวางแผน 3 จำนวน 1 อัตรา

17. ตำแหน่งพนักงานการตลาด 3 จำนวน 10 อัตรา

18. ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ 3 จำนวน 3 อัตรา

19. ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการตลาด 3 จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้างประจำ

20. ตำแหน่งลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร จำนวน 1 อัตรา

21. ตำแหน่งลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา

22. ตำแหน่งลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาด จำนวน 4 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : อัตราเงินเดือน

(1) วุฒิการศึกษาปริญญาโท ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ 4 ชั้น 18,370 บาท

(2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

ก. หลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ 3

ข. หลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ 3

อัตราค่าจ้าง

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

ก. หลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,850 บาท

ข. หลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

ผู้สมัครสอบต้องผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ระบุไว้ในรายละเอียดตามประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงาน หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.

เปิดรับสมัครทางระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พ.ค. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทาง Website http://job.tourismthailand.org

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: