สอบครูผู้ช่วย 2567 เช็กปฏิทินกำหนดการ ตารางสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. เปิดกำหนดการรับสมัครสอบแข่งชัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2567 พร้อมตารางสอบครูผู้ช่วย 2567 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

กำหนดการ

 • 1 พ.ค. 67 : ประกาศรับสมัคร
 • 8 – 14 พ.ค. 67 : รับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • 28 พ.ค. 67 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข

 • 8 มิ.ย. 67 : สอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
 • 9 มิ.ย. 67 : สอบภาค ข  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
 • 14 มิ.ย. 67 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค
 • ภายในเดือน มิ.ย. 67 : ประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา จากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการนำเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเขียนการสอน ฃ
 • ภายในเดือน มิ.ย. 67 : ประกาศผลการสอบแข่งขัน

ทั้งนี้ การสมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 มีค่าธรรมเนียม 500 บาท

ตารางสอบ

8 มิ.ย. 67 ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 • 09.00 – 11.30 น. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 100 คะแนน
 • 13.00 – 14.30 น. ทักษะภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
 • 15.30 – 16.30 น. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

9 มิ.ย. 67 ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 • 09.00 – 11.30 น. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) 100 คะแนน
 • 13.00 – 14.30 น. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 75 คะแนน
 • 15.30 – 16.00 น. ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 25 คะแนน

เงินเดือนครูผู้ช่วย

ปี 2567 ครูผู้ช่วย มีเงินเดือนเริ่มต้น 15,050 – 24,750 บาท โดยฐานเงินเดือนเริ่มต้นของครูผู้ช่วย จะเริ่มต้นที่ 15,600 บาท

ทั้งนี้ หากมีการปรับฐานเงินเดือน สำหรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ภายใน 2 ปี ฐานเงินเดือนของครูผู้ช่วย จะเป็น 18,000 บาท

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: