สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 22เม.ย.-6พ.ค.67

 

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

1. ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับกลาง 1 อัตรา

  • ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์สอนภาคทฤษฎีในหลักสูตรการฝึกบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ต้องมีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยได้คะแนน การทดสอบไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้ (ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการทดสอบ)

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ ระดับต้น 1 อัตรา

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือการตลาด

3. ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ระดับต้น 1 อัตรา

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา โดยมีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบภายในหรือการตรวจสอบบัญชีภายนอก หรือมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.catc.or.th หรือ http://catc.thaijobjob.com ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. – 6 พ.ค. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อม ชําระเงินค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํานวน 30 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: