ผบ.ทบ. สั่ง สแตนบายทหาร เตรียมพร้อมช่วย ชาวสมุทรสาคร

5 เม.ย. 67 พ.ต.หญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร ได้ชี้แจงถึงการตรวจพบ กากแคดเมียม และกากสังกะสี ซึ่งเป็นกากแร่อุตสาหกรรมอันตรายจำนวนมาก ที่เก็บไว้ในโรงงานถลุงโลหะ จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่ ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สมุทรสาคร ได้ประกาศห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดในพื้นที่ใกล้จะเกิดสาธารณภัย เป็นระยะเวลา 90 วัน

เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ. และ ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้ติดตามสถานการณ์และมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ โดยได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมทหารสื่อสารที่ 1 เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าช่วยเหลือในทันทีเมื่อได้รับการประสาน

พ.ต.หญิง กัญญ์ณณัฐ กล่าวต่อว่า โดยในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ได้เตรียมกำลังพลชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ พร้อมชุดป้องกันสารเคมี และหน้ากากป้องกันเคมี-ชีวะ รวมทั้งเครื่องมือตรวจวัดเคมี-ชีวะ-รังสี-นิวเคลียร์ (คชรน.) ในการเข้าประเมินและตรวจสอบสารเคมี รวมทั้งควบคุมให้อยู่ในวงจำกัด ลดระยะการแพร่กระจายไปสู่พื้นที่ใกล้เคียง และกรมทหารสื่อสารที่1 ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ได้จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน อำนวยความสะดวก เคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัยที่กำหนดต่อไป

พร้อมกันนี้ ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้เน้นย้ำกำลังพลให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งพักผ่อนให้เพียงพอ และรักษาระดับน้ำในร่างกายให้สมดุลในสภาพอากาศที่ร้อน ทั้งนี้ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อประสานได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก โทรศัพท์ 02-2977648-9 และ 02-2803977

 

ข่าวจาก : amarintv

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: