กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 16 พ.ค.57)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 พ.ค.57

กรมวิทยาศาสตร์บริการ สมัครงาน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทางช่างทุกสาขา
สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั๋ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เขต ราชเทวี กรุงเทพ
โทรศัพท์ 02 2017073

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 22 พ.ค.57 ณ สถานที่รับสมัคร หรือทาง http://www.dss.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: