อบจ.นนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 97 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ม.3 บัดนี้-28มี.ค.67

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จํานวน 7 ตําแหน่ง 97 อัตรา สําหรับ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คนงานทั่วไป (ภาคสนาม) 20 อัตรา
2. คนงานทั่วไป (ประจำระบบบำบัดน้ำเสียแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม (Construction Wetland) 2 อัตรา
3. คนงานทั่วไป (ประจำรถตูดสิ่งปฏิกูล) 2
4. คนงานทั่วไป (ประจำอาคารล้างรถขยะของ อบจ.) 3 อัตรา
5. คนงานทั่วไป (สำนักงาน)34 จำนวน 2 อัตรา
6. ภารโรง (รักษาความปลอดภัย สถานที่และทรัพย์สินราชการ) 34 อัตรา
7. ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามเอกสารแนบท้าย กรณีผู้สมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกําหนดไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่มีคุณสมบัติ ตามที่กําหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะถือว่าขาดคุณสมบัติ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2567 ในวันและเวลา ราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: