กองบิน 3 รับสมัครช่างเขียนแบบ/พนักงานพัสดุ วุฒิ ม.6/ปวช. 11-15มี.ค.67

 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

1. ตำแหน่งช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
– เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องพ้นภาระ การเกณฑ์ทหารแล้ว) สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเขียนแบบ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างสถาปัตยกรรม และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้

อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท)

2. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
– เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องพ้นภาระ การเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการศึกษาคะแนน เฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

อัตราค่าตอบแทน : 10,340 บาท (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท)

ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่มีคําสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน 3 อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 11 – 15 มี.ค. 2567 ในวันเวลา ราชการ โทร. 025346000 ต่อ 42918 หรือดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองบิน (www.wing3.rtaf.mi.th)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: