กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช 11-15มี.ค.67

 

ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. ตำแหน่งพนักงานบริการ 6 อัตรา

  • สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
  • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • เพศชาย/หญิง

อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท)

2. ตำแหน่งช่างซ่อมพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 3 อัตรา

  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มีความสามารถในการปฏิบัติงานในด้านเกษตรกรรมและด้านประมงได้
  • เพศชาย/หญิง

อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 15 มี.ค. 2567 เวลา 09.00 – 15.30 น. โดยการสมัครด้วยตนเอง ที่แผนกธุรการ กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารเรือ ชั้น 3 อาคารกรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร. 024753263 หรือ 024753265

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: