สืบนครบาล เปิดอบรมนักสืบ หลักสูตรคดีอาญาพิเศษ สมัครได้ถึง 8 มี.ค. 67

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประกาศเปิดรับสมัคร โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาขั้นพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 ทั้งหมด 30 อัตรา ผ่าน Google Forms โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

คุณสมบัติ

 • เป็นข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บช.น. ชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตรหรือเทียบเท่า ชั้นยศ ร้อยตำรวจโท – ร้อยตำรวจเอก
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเข้ารับการฝึกอบรม (18 มีนาคม 2567)
 • ต้องผ่านการปฏิบัติงานสอบสวน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเป็น พงส.ผู้รับผิดชอบในสำนวนคดีอาญา ไม่น้อยกว่า 50 คดี
 • มีความรู้พื้นด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word ,Excel และ PowerPoint
 • ผู้บังคับบัญชาไม่ต่ำกว่าระดับผู้กำกับการหรือเทียบเท่า รับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี และมีผลการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน หรือการสอบสวนเป็นที่ประจักษ์
 • มีปฏิภาณไหวพริบ และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ ปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แต่งกายชุดเครื่องแบบตำรวจ ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 • หลักฐานยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ (จากสำเนา กพ. 7 หรือ แอปฯ แทนใจ)
 • หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
 • เอกสารแสดงคดีในความรับผิดชอบ
 • เอกสารแนะนำตัวแบบย่อ (resume)

กำหนดการ

 • 4 – 8 มี.ค. : รับสมัครผ่าน Google Forms
 • 10 มี.ค. : ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และแจ้งเวลาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่าน E-mail
 • 11 – 12 มี.ค. : สอบสัมภาษณ์ ที่ บก.สส.บช.น. ตามช่วงเวลาที่กำหนด
 • 13 มี.ค. : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
 • 17 มี.ค. : รายงานตัว พร้อมลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
 • 18 มี.ค. : เปิดการอบรม

การสมัคร

สามารถสมัครได้ที่ Google Forms แบบฟอร์มสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาขั้นพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ LINE : @idmb

 

ข้อมูลจาก : สืบนครบาล IDMB

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: