กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. บัดนี้-7มี.ค.67

 

ประกาศกรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

1. ตำแหน่งพนักงานบริการ 4 อัตรา

  • (1) สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • (2) สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือที่ทางราชการเห็นสมควร
  • (3) มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • (4) มีบุคลิกภาพดี ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และมีประสบการณ์ หรือ ผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดเลี้ยงและการจัดสถานที่
  • (5) ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

อัตราค่าตอบแทน : 10,430 – 13,800 บาท

2. ตำแหน่งช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 2 อัตรา

  • (1) สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และมี ประสบการณ์ทํางานผ่านงานจากศูนย์บริการรถยนต์ หรืออู่ซ่อมรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีหนังสือรับรองการทํางาน
  • (2) มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

อัตราค่าตอบแทน : 11,280 – 13,800 บาท

ระยะเวลาการจ้าง : สิ้นสุด 30 กันยายน 2567

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกลาง กรมยุทธบริการทหาร ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โทร. 025721000 ต่อ 585 1166 ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มี.ค. 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. (เฉพาะวันเวลาทําการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: