กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-8มี.ค.67

 

กองแผนงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดําเนินงานในส่วนราชการ

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดําเนินงานในส่วนราชการ
กองแผนงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ตําแหน่งที่รับสมัคร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 ตําแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กองแผนงาน ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35
  • ไม่เสพติดสิ่งเสพติดของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท
  • มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหน่งที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  • จบการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม MS – Office เช่น Word, Excel, Power Point, Access, SPSS, โปรแกรมออกแบบพื้นฐาน และการใช้งาน Internet เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่กองแผนงาน (ชั้น 5) อาคารทําการหลังใหม่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-109-5100 ต่อ 881 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: