ท่าอากาศยานกระบี่ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (คนพิการ) วุฒิ ปวส. 1-6มี.ค.67

 

ประกาศกรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (คนพิการ) 1 อัตรา

  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี สาขาวิชาการบัญชีสาขา การบริหารธุรกิจสาขาการตลาด และสาขาการเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
  • เป็นผู้พิการประเภทที่ 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม

อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท

ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ประตูทางเข้า 1) ท่าอากาศยานกระบี่ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ประตูทางเข้า 1) ท่าอากาศยานกระบี่ ระหว่างวันที่ 1 – 6 มี.ค. 2567 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: