กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 6-27ก.พ.67

 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 1 อัตรา

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า

อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 บาท

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) 1 อัตรา

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สํานักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า

อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 บาท

3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางสิ่งแวดล้อม ทางเคมีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สํานักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า

อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 บาท

4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) ปริญญาโท 2 อัตรา

  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สํานักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาโท

อัตราค่าตอบแทน : 17,500 – 19,250 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://dss.thaijobjob.com หัวข้อ “ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ” ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 ก.พ. 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: