กองพลพัฒนาที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าม.3 บัดนี้-9ก.พ. 67

 

ประกาศกองพลพัฒนาที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจําปีงบประมาณ 2567

กองพลพัฒนาที่ 1 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) 1 อัตรา
– สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง พร้อมทั้งมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิ ที่ตนมีอยู่มิได้

2. ตำแหน่งเสมียน (ชกท.710) 1 อัตรา
– สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง พร้อมทั้งมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สําหรับ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิ ที่ตนมีอยู่มิได้

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. – 9 ก.พ. 2567 ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตําบลดอนตะโก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: