สํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รับสมัครพนักงานกองทุน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 25ธ.ค66-4ม.ค.67

 

สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

– นักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
– นิติกร (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราค่าตอบแทน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1

สิทธิประโยชน์ ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน จะได้รับสิทธิประโยชน์ ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2563

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2570 โดยต้องผ่านการประเมินผล การปฏิบัติงานในแต่ละปี ทั้งนี้ อาจต่อสัญญาจ้างอีกคราวละไม่เกิน 4 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กําหนด

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานเลขานุการกองทุน พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02 280 0344

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: