มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-11ธ.ค.66

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566

1 . ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการบัณฑิต สารสนเทศศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยได้รับปริญญาใดปริญญาหนึ่ง ดังนี้
– ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง หรือ
– ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
– ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
– ปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือเทียบเท่า

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน– 11 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือ วันที่ 11 ธันวาคม 2566 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 21.00 น.) ตามขั้นตอน ดังนี้ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://personnel.rmutsb.ac.th/content/2 หรือ QR Code ด้านล่าง เลือกแบนเนอร์หัวข้อ “สมัครงานที่นี่” และเลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: